Vieringen

Datum

29 maart

  3 april
  5 april
12 april
19 april
26 april

  3 mei
10 mei
17 mei
24 mei
31 mei 10.00 uur

19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Plaats en voorganger

Avenhorn, drs. B. Jonker-Voort

Ursem,ds A.Reitsma Avondmaal, Goede Vrijdag
Berkhout, ds. H. van Olst, Pasen
Avenhorn, ds. R. Erkelens
Ursem, ds. A. Reitsma
Berkhout, ds. G. Toes

Avenhorn, ds. H. van Olst
Ursem, dhr. K. van Lenten
Berkhout, ds. A. Reitsma
Avenhorn, ds. A. Reitsma, Pinksteren
Ursem, ds. K. Goverts


Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op met mevr. Hanneke Bruyel, tel. 0229-540204 of email.
Adressen van onze kerkgebouwen