Protestantse gemeente Koggenland

Bijzonderheden diensten en kringen 

 Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd – of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen van het leven. De Bijbelverhalen geven een diep inzicht in het wezen van de mens.

 

Zo vermeldt Gespreksgroep: Oerboek van de mensde achterzijde van het Oerboek van de mens. Twee Zwitserse onderzoekers hebben de Bijbel gelezen, niet vanuit religieus perspectief (als ‘Woord van God’), maar juist als een boek dat ons heel veel te zeggen heeft over de mens. Want “meer dan duizend jaar werd eraan geschreven, bijna tweeduizend jaar lang bepaalde hij de lotgevallen van een groot deel van de wereldbevolking, meer dan twee miljard mensen vereren hem ook nu nog als heilige schrift. En met een totale oplage van naar schatting vijf miljard staat hij bovenaan de wereldbestsellerlijst aller tijden. Welk ander boek zou meer over de mens kunnen onthullen dan de Bijbel?”, zo stellen zij.

In de gespreksgroep van ds. Reitsma gaan we dit jaar Bijbelteksten lezen met behulp van dit boek. Iedere avond één verhaal. In het boek komen de wereldberoemde Bijbelverhalen aan bod over Adam en Eva, Kaïn en Abel, de zondvloed, de torenbouw van Babel, de familietwist bij Abraham & co, Mozes, de psalmen, Job en Jezus.

We lezen dus de verhalen niet (alleen) als verhalen over God, maar als verhalen die ons heel veel zeggen over de mensen, hun gedrag en hun geschiedenis.

Meepraten? Welkom! Wij komen bijeen op de volgende data:

 

Data

:

4 april 2018, 2 mei 2018

telkens om 19.45 uur

Plaats

:

Consistorie Ursem

Gespreksleider

:

ds. Oane Reitsma

Informatie en aanmelding

:

ds. Oane Reitsma, ds.a.reitsma@gmail.com of 0227-820490

 Disclaimer
          Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd       betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.