Vieringen

Datum


27 mei

3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

 1 juli
 8 juli

Aanvang


10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

Plaats en voorganger

        
Avenhorn, ds. Marino Camarasa

Beets, Peter en Gré
Ursem, ds Oane Reitsma,                afscheid predikant
Berkhout, ds. Hanna Smit,                avondmaal
Ursem, dhr. Cees van Lenten

Avenhorn, ds. Bart Seelemeijer
Oosthuizen, T. Moonen

Op de zondagmorgen is na iedere kerkdienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.

Bent u moeilijk ter been of hebt u geen vervoer, neemt u dan contact op middels telefoon 


Disclaimer
Hoewel er bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waar naar wordt verwezen, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Protestantse Gemeente Koggenland iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is.


Adressen van onze kerkgebouwen