Contact

Onze predikant ds. A. Reitsma is voor pastorale zaken bereikbaar via telefoonnummer 0227 820 490 (bij voorkeur op zijn vaste werkdagen voor onze gemeente t.w. woensdag en donderdag) of per email.

Contactpersonen in onze gemeente zijn:
Voor alle overige pastorale zaken kunt U de voorzitter van de kerkenraad benaderen:                
Mw. H.C. Bruyel,
tel.nr.: 0229 540204: of per email

Voor alle financiële zaken kunt het college van Kerkrentmeesters  bereiken
Ook kunt u hier terecht voor wijzigingen van adressen of persoonlijke gegevens.
Ons bankrekeningnummer is NL 18 RABO 03076.32.806 t.n.v. Hervormde Gemeente Wester-Koggenland.
Uw bijdragen voor de Aktie Kerkbalans zien wij graag tegemoet op bankrekeningnummer NL 71 RABO 03076 32 822.

Voor diaconale zaken kunt u benaderen de heer D. Schuijtemaker, telefoon 0229-541407


Sinds vele decennia verschijnt ons kerkblad "Contact " waarin veel gemeentelijke informatie te vinden is omtrent de dagelijkse gang van zaken in onze gemeente. Ons kerkblad kunt u ook digitaal ontvangen, hiervoor kunt u zich via deze pagina opgeven.

 
  De kerkgebouwen in Avenhorn en Ursem zijn ook te    huur.
  Het kerkgebouw in Ursem is te huur voor culturele      doeleinden zoals exposities, concerten, rouw-  en         trouwdiensten. Het gebouw is een  officiële   trouwlocatie van de Gemeente Koggenland. Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met dhr. A. van Doornum, tel. 072-5021805, of per email
Het beheer van het kerkgebouw te Avenhorn is in handen van de Stichting Groene Toren. Voor de mogelijkheden van verhuur van dit gebouw kunt u contact opnemen met mevr. G. Busman, tel. 0229-541506, of   

 
Het kerkgebouw in Berkhout is eveneens te huur voor multiculturele activiteiten. Lees meer hierover op
berkhouterkerk.nl


Copyright © 2010 Hervormde gemeente Wester-Koggenland
All Rights Reserved. 

Meld u aan voor 'Contact', het kerkblad van de Hervormde gemeente Wester-Koggenland.